toast__success-icon toast__error-icon

Сиздин өтүнмө кабыл алынды!
Чалууну күтүңүз.

Can't send contact info to email

«О!Деньги» капчыгына дүйнѳнүн бардык бурчунан 24/7 онлайн акча которууларды алыӊыз

«О!Деньги» капчыгына дүйнѳнүн бардык бурчунан 24/7 онлайн акча которууларды алыӊыз

Эми «О!Деньги» капчыгынын колдонуучуларында дүйнѳ жүзүнүн бардык бурчунан  «Юнистрим» жана RIA тутумдары аркылуу которулган каражаттарды дароо алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду!

Жаӊы кызмат менен кыргызстандыктар которулган акчаларды алуу үчүн банкка барып отурбайт, анткени каражаттар 24/7 онлайн режимде кѳз ачып жумганча эле капчыкка түшѳт.

Алуучу үчүн комиссия 0%!

Кантип которсо болот? 

1.     Акча которуулар тутумунун тиркемесинен же тейлѳѳ пункттарынын биринен алуучунун аты-жѳнүнѳ акча которууну жолжоболоштуруӊуз.

Алуучунун аты-жѳнү «О!Деньги» капчыгын кармоочунун аты-жѳнү менен дал келүүсү зарыл.

2.     Которуунун кодун алыӊыз.

3.     Которуунун кодун, суммасын жана валютасын алуучуга билдириӊиз.

 Кантип алса болот?

 

1.    «Мой О!» тиркемесинен «О!Деньги» бѳлүмүн ачыӊыз.

2.     «Акча которуулар» вкладкасын жана керектүү тутумду тандаӊыз.

3.     Которуунун кодун, суммасын жана валютасын кѳрсѳтүӊүз.

4.     Акчанын түшкѳнүн ырастаӊыз.

Которулган акча дароо түшѳт!

Алынган каражаттарды тиркемеден кызматтарды тѳлѳѳ үчүн сарптоого, же болбосо тѳмѳнкү ыкмалардын бири аркылуу накталай акчага алмаштырууга болот:

·      Банктык картанын жардамы менен;

·      Ѳлкѳдѳгү 112 O!Store дүкѳнүнүн биринен.

Акча которуу кызматы КР коммерциялык банктары менен ѳнѳктѳштүк ичинде кѳрсѳтүлѳт.