toast__success-icon toast__error-icon

Сиздин өтүнмө кабыл алынды!
Чалууну күтүңүз.

Can't send contact info to email

Кардарлар комиссиясында өзгөрүү

Кардарлар комиссиясында өзгөрүү

2024-жылдын 14-июлунан тарта OloloAkjol, OloloErkindik, OloloYurt, OloloOrmonKhan (coworking), OloloPlanet, OloloFreelander Work & Travel Hostel, OloloFamily жана OloloVostok кызмат көрсөтүүлөрүн О! төлөм терминалдары аркылуу төлөөдө төмөнкү комиссия киргизилди:

Сумма

Комиссиянын өлчөмү

500 сомго чейин

5 сом

501 сомдон 1000 сомго чейин

10 сом

1001 сомдон 2000 сомго чейин

15 сом

2001 сом жана андан жогору

20 сом