toast__success-icon toast__error-icon

Сиздин өтүнмө кабыл алынды!
Чалууну күтүңүз.

Can't send contact info to email

Кардарлар комиссиясында өзгөрүү

Кардарлар комиссиясында өзгөрүү

2022-жылдын 1-ноябрдан тарта О! төлөм терминалдарынан «Билайн» уюлдук операторунун балансын толуктоо үчүн комиссия: 

Төлөмдүн суммасы

Комиссия

500 сом жана андан аз

5 сом

501 сомдон 1 000 сомго чейин

10 сом

1001 сом жана андан жогору

20 сом