toast__success-icon toast__error-icon

Сиздин өтүнмө кабыл алынды!
Чалууну күтүңүз.

Can't send contact info to email

Кардарлар комиссиясында өзгөрүү

Кардарлар комиссиясында өзгөрүү

2023-жылдын 20-февралынан тарта «Дос-Кредобанк» ААК жана достук тармагынын банкоматтары аркылуу «О!Деньги» кобренддик карталарынан акча каражаттарын чыгарып алуу комиссиясы 0,2% түзөт.