toast__success-icon toast__error-icon

Сиздин өтүнмө кабыл алынды!
Чалууну күтүңүз.

Can't send contact info to email

Кардардык комиссиясында өзгөрүү

Кардардык комиссиясында өзгөрүү

2024-жылдын 1-апрелинен тарта О! төлөм терминалдарынан же "О!Деньги" капчыгынан "Бакубат Капитал", "Бакубат Финанс" жана "Такси Кредит" сервистерин төлөөдө комиссия 15 сомду түзөт.