toast__success-icon toast__error-icon

Сиздин өтүнмө кабыл алынды!
Чалууну күтүңүз.

Can't send contact info to email

Байланган картадан төлөө үчүн кардарлык комиссиясынын өзгөрүүсү

Байланган картадан төлөө үчүн кардарлык комиссиясынын өзгөрүүсү

2023-жылдын 17-апрелинен тарта «О!Деньги» капчыгы аркылуу байланган карта менен төлөө комиссиясы төмөнкүнү түзөт:

  1. Каталогтогу кызматтарды төлөө жана бардык QR-код аркылуу төлөмдөр – 1%.

  2. «О!Деньги» капчыгын толуктоо: 

  • Календардык айдын ичинде 100 000 сомго чейин – 0%

  • 100 001 сомдон өйдө – 1%