toast__success-icon toast__error-icon

Сиздин өтүнмө кабыл алынды!
Чалууну күтүңүз.

Can't send contact info to email

Saima Telecom'дун кызматтарын төлөө үчүн кардарлык комиссиясынын өзгөрүүсү

Saima Telecom'дун кызматтарын төлөө үчүн кардарлык комиссиясынын өзгөрүүсү

2023-жылдын 28-апрелинен тарта «О!Деньги» төлөм терминалдарынан «SAIMA TELECOM» ЖАК кызматтарын төлөө үчүн комиссия 5 сом түзөт.