toast__success-icon toast__error-icon

Сиздин өтүнмө кабыл алынды!
Чалууну күтүңүз.

Can't send contact info to email

ЭЛКАРТ карталарын толуктоо үчүн кардарлык комиссиясынын өзгөрүүсү

ЭЛКАРТ карталарын толуктоо үчүн кардарлык комиссиясынын өзгөрүүсү

2023-жылдын 1-апрелинен тарта ЭЛКАРТ карталарын («Элкарт телефондун номери боюнча» жана «Элкарт картанын номери боюнча» кызматтары) «О!Деньги» капчыгы аркылуу толуктоо комиссиясы 1% түзөт.