toast__success-icon toast__error-icon

Сиздин өтүнмө кабыл алынды!
Чалууну күтүңүз.

Can't send contact info to email

Кардарлар комиссиясында өзгөрүү

Кардарлар комиссиясында өзгөрүү

2023-жылдын 12-апрелинен тарта «О!Деньги» электрондук капчыгынан электрондук акчаларды накталай акча берүү функциясы бар терминалдары аркылуу (Cash-Out/Нактамат) төлөө (накталай алуу)» кызматы үчүн төмөнкүдөй комиссия орнотулат:

Сумма обналичивания

Размер комиссии

Айына 15 000 сомго чейин

0%

15 001 сомдон 80 000 сомго чейин

 0.5% 

80 001 сомдон өйд

1%