toast__success-icon toast__error-icon

Сиздин өтүнмө кабыл алынды!
Чалууну күтүңүз.

Can't send contact info to email

РФ карталарына которуу үчүн комиссиянын өзгөрүүсү

РФ карталарына которуу үчүн комиссиянын өзгөрүүсү

2023-жылдын 21-ноябрынан тарта «РФ банктык карталары» кызматын төлөө үчүн комиссиянын жаңы шарттары киргизилүүдө:

 • 3200 сомго чейин толуктоодоо - комиссия 50 сом түозөт.

 • 3201 сом жана андан өйдө суммага толуктоодо комиссия төлөмдүн суммасынын 2,5% түзөт