toast__success-icon toast__error-icon

Сиздин өтүнмө кабыл алынды!
Чалууну күтүңүз.

Can't send contact info to email

«Компаньон Банкынын» кызматтарына кардардык комиссияны коюу

«Компаньон Банкынын» кызматтарына кардардык комиссияны коюу

2024-жылдын 1-апрелинен тарта «Компаньон Банкынын» кызматтарын төлөөдө кардардык комиссия киргизилет.

О! төлөм терминалдарынан:

1) «Компаньон Банкынын» эсебин толуктоо - 2%.

2) «Компаньон Банкынын» кредитин төлөө - 2%.

3) «Компаньон Банкынын» депозитин толуктоо - 2%.

«О!Деньги» капчыгынан:

1) «Компаньон Банкынын» эсебин толуктоо - 1,5%.

2) «Компаньон Банкынын» кредитин төлөө - 1,5%.

3) «Компаньон Банкынын» депозитин толуктоо - 1,5%.